Adverteren op Datumprikker.nl

Neem contact met ons op over de mogelijkheden

Met ruim 7 miljoen gebruikers per jaar heeft Datumprikker een groot bereik in Nederland. Door bij ons te adverteren kun jij jouw boodschap aan dit publiek overbrengen. 

Alle afspraken die op Datumprikker worden aangemaakt, worden gecategoriseerd in een thema. Hierdoor is het mogelijk om op 40 verschillende thema’s te adverteren, waardoor je zeer relevant kan adverteren met je product of dienst.

Heb jij hier interesse in of wil je meer weten? Mail dan nu onze collega Gwenn: gwenn.de.graaf@kompaspublishing.nl

Niet het antwoord wat je zocht? Contact opnemen met de helpdesk Contact opnemen met de helpdesk